Отворена лекция „Техники за дефиниране на обхвата и заинтересованите страни в проекта“


Отворена лекция „Техники за дефиниране на обхвата и заинтересованите страни в проекта“

Обществото за организационно съвършенство планира да реализира поредица от тематично свързани семинари, посветени на методология и добри практики за управление на проекти.

Първият семинар ще бъде на тема „Техники за дефиниране на обхвата и заинтересованите страни в проекта“.

Ще се фокусираме върху това какви резултати очакваме от проекта и от кого зависи успешното им постигане. Семинарът е с практическа насоченост и включва упражнения в група и интерактивни сесии с участниците.

Основните теми са:

  • Въведение в процесите по управление на проекти
  • Техники за дефиниране на Структура на работните пакети (WBS) на проекта
  • Техники за идентифициране на заинтересованите страни в проектa

Дата на провеждане: 28 септември 2011 г.
Място на провеждане:  Училище по мениджмънт – НБУ,  бул. “Г. М. Димитров” 52 А, зала 515
Начален час: 18:30
Продължителност: 1 час 30 мин.
Лектори: Магдалена Кръстева и Деница Банова, консултанти по управление на проекти в ТехноЛогика ЕАД

Участието на отворената лекция е безплатно и става чрез предварителна регистрация. Местата са ограничени.

Запазете вашето място

Поканата в pdf формат.

, , ,

  1. No comments yet.
(will not be published)